6. Toezicht beheersovereenkomst VRT

6.1. Rapportering werkingsjaar 2019

In 2020 publiceerde de VRM het jaarlijkse toezichtsrapport op de naleving van de beheersovereenkomst (2016-2020) met de Vlaamse Gemeenschap door de openbare omroep. Het rapport had betrekking op het werkingsjaar 2019.

In het rapport beoordeelt de VRM de mate waarin de openbare omroep in 2019 zijn strategische en operationele doelstellingen heeft behaald.

De VRM heeft vastgesteld dat de VRT in het kader van het opvolgen van de performantiemaatstaven in 2019 zeer goede resultaten heeft neergezet.

Op donderdag 18 juni 2020 organiseerde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting met de VRT en de VRM over het jaarverslag van de openbare omroep en het toezichtsrapport van de VRM. Die hoorzitting ging, omwille van de coronamaatregelen online door.

6.2. Toezicht werkingsjaar 2020

De VRM is gestart met de voorbereidingen voor het rapport betreffende het werkingsjaar 2020, het laatste jaar van de beheersovereenkomst 2016-2020. Samen met de VRT zijn de methodiek en bijhorende meetinstrumenten voor de opvolging van de doelstellingen afgesproken? Net zoals de voorgaande jaren worden, afhankelijk van de doelstellingen, door de VRT zowel cijfergegevens als descriptieve passages overgemaakt. De cijfergegevens zijn afkomstig van CIM, van het onderzoeksbureau TNS-research en van de studiedienst van de VRT. De cijfergegevens van de studiedienst zullen door de VRM steekproefsgewijs worden getoetst aan controlegegevens.