Voorwoord

Het jaar 2020 zal nog lang in ons collectief geheugen gegrift staan. Alles wat voorheen zo evident leek, bleek dat plots niet meer te zijn. Vaak hebben we ons vol vertwijfeling afgevraagd 'wanneer komt alles terug goed?'. De voorbije maanden goochelden we met begrippen als 'besmettingsgraad', 'sociale bubbels' tot zelfs knuffelcontacten. De impact van de coronapandemie op zowel onze (wereldwijde) samenleving als op elk individu was en is nog steeds immens.

Ook op de werking van de VRM heeft de coronacrisis een sterke impact gehad. Om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan, zette de VRM maximaal in op thuiswerken.De samenwerking op kantoor verschoof naar een samenwerking op afstand, elk in zijn eigen thuisbubbel. De personeelsleden van de VRM hoorden en zagen elkaar dan wel minder rechtstreeks; het mailverkeer, de telefoongesprekken en de online vergaderingen kenden een ongekende groei. Ongetwijfeld zal er af en toe wel eens gemord zijn, 'dat het vroeger toch veel makkelijker ging', maar we maakten er met z'n allen het beste van.

Ondanks deze moeilijke omstandigheden is de VRM zo goed als mogelijk blijven functioneren. Het toezicht op het uitzendgedrag van onze Vlaamse radio- en televisieomroeporganisaties kon ongestoord verdergaan, de VRM slaagde erin om een groot aantal tijdelijke zendvergunningen (met daarbij een grote groei van de drive-in voorstellingen) tijdig af te leveren, het mediaconcentratierapport werd opnieuw gepubliceerd en positief onthaald, ....Waar de VRM de voorbije jaren steeds ter plaatse aanwezig was voor het geven van gastlezingen aan universiteiten en hogescholen, schakelden we over naar online gastlezingen. Van deze online mogelijkheid werd door heel wat proffen en docenten gretig gebruikgemaakt.

De VRM volgde de voorbereiding op de implemenatie van de nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten in het eigen Mediadecreet op de voet op. Er werd reeds geanticipeerd op de nieuwe regels die van toepassing zullen zijn op de zogenaamde videoplatformdiensten (zowel op de platformen zelf als op de aanbieders van videocontent op dergelijke platformen). Een eerste online infosessie werd eind oktober 2020 gehouden. Op de website van de VRM werd eveneens een inschrijvingsformulier geplaatst waarop geïnteresseerden zich kunnen inschrijven voor de toekomstige communicatie van de VRM over deze thematiek. De coronacrisis heeft de VRM niet tegengehouden om zoals steeds ook proactief te werken.

De coronacrisis maakt duidelijk dat media ongelofelijk belangrijk zijn. Het afgelopen jaar heeft de Vlaming massaal meer (Vlaamse) media geconsumeerd. We waren met z'n allen op zoek naar extra ontspanning, informatie en duiding. Zo keken op maandag 30 november 2020 meer dan twee miljoen Vlamingen naar het 7 uur-Journaal op Eén. Nooit haalde een nieuwsuitzending hogere kijkcijfers. Afscheidnemend nieuwsanker Martine Tanghe beëndigde haar carrière met de woorden 'Hou het veilig, hou vol. Het komt allemaal weer goed'. Daar sluiten wij ons heel graag bij aan.

 

Matthias Storme (voorzitter raad van bestuur)
Joris Sels (gedelegeerd bestuurder)