Het jaarverslag in een notendop

De algemene kamer van de VRM nam in 2020 46 beslissingen. Ook in 2020 handelden de beslissingen niet in hoofdzaak over commerciële communicatie. Het aantal klachten van misnoegde kandidaten die bij de vorige erkenningsronde (2017) uit de boot vielen maar nauwgezet in het oog houden of de erkende radio-omroeporganisatie de regelgeving ter zake wel naleeft, houdt ook in 2020 aan. 

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen nam in 2020 4 beslissingen. Al deze beslissingen waren het gevolg van een bij de VRM ingediende klacht. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen legde éénmaal een sanctie op; VTM4 werd een boete van 12.500 euro opgelegd.

Het overgrote deel van de 2020 genomen beslissingen zijn het gevolg van een ambtshalve onderzoek. Het voorbije jaar voerde de VRM maar liefst 400 monitoringsopdrachten uit bij de openbare, regionale en particuliere televisie-omroeporganisaties. Er waren 394 opnamemomenten bij de openbare en particuliere radio-omroeporganisaties.

Aan het einde van dit jaarverslag situeert de VRM nog enkele bedeningen en aanbevelingen. Deze hebben onder andere  te maken met de afronding van de uitvoeringsbeslissingen in het kader van de marktanalyse en nieuwe taken die voortvloeien uit de omzetting van het Europees Wetboek voor Elektronische Communicatie.