2.1. ONDERZOEK EN INNOVATIE

SD34: VRT Onderzoek & Innovatie doet strategisch en industrieel basisonderzoek op middellange termijn in de domeinen van de creatie, beheer, distributie en consumptie van Radio en Televisie-inhoud. De VRT werkt hierbij samen met actoren in het Vlaamse medialandschap (omroepen, uitgevers, academische partijen, overheid, …).

OD34.1: De VRT ontwikkelt een strategische visie op haar toegevoegde opdracht Onderzoek & Innovatie en werkt daartoe een plan uit waarin zowel aandacht gaat naar het eigen strategisch en industrieel basisonderzoek en naar vraaggedreven onderzoek waarvan de uitvoering buiten de VRT plaatsvindt.

 • De VRT is partner van het Media Innovatie Centrum;

 • VRT Onderzoek & Innovatie stelt de kennis en de resultaten van het strategisch en industrieel basisonderzoek ter beschikking van het Media Innovatie Centrum en de actoren in het Vlaamse medialandschap, inclusief de VRT zelf en dit binnen de doelstellingen van de toegevoegde opdracht;

 • VRT Onderzoek & Innovatie werkt samen met o.a. de IBBT onderzoeksgroepen en het IWT en dit binnen de doelstellingen van de toegevoegde opdracht.

OD34.2: VRT Onderzoek & Innovatie zorgt voor een proactief verspreidingsbeleid van de opgedane kennis en dit binnen de doelstellingen van de toegevoegde opdracht.

 • Op jaarbasis organiseert de VRT minstens 2 workshops waarin de resultaten van de innovatieve projecten aan bod komen.

 • De VRT onderhoudt een website met betrekking tot innovatie, waarop o.a. de resultaten van de innovatieve projecten aan bod komen.

 Om deze doelstelling te behalen dient:

 1. De VRT een strategische visie op haar toegevoegde opdracht Onderzoek & Innovatie uit te werken en daartoe een plan uit te werken waarin zowel aandacht gaat naar het eigen strategisch en industrieel basisonderzoek als naar vraaggedreven onderzoek waarvan de uitvoering buiten de VRT plaatsvindt;
 2. De VRT partner te zijn van het Media Innovatie Centrum;
 3. VRT Onderzoek & Innovatie de kennis en de resultaten van het strategisch en industrieel basisonderzoek ter beschikking te stellen van het Media Innovatie Centrum en de actoren in het Vlaamse medialandschap, inclusief de VRT zelf en dit binnen de doelstellingen van de toegevoegde opdracht;
 4. VRT Onderzoek & Innovatie samen te werken met o.a. de IBBT onderzoeksgroepen en het IWT en dit binnen de doelstellingen van de toegevoegde opdracht;
 5. VRT Onderzoek & Innovatie te zorgen voor een proactief verspreidingsbeleid van de opgedane kennis en dit binnen de doelstellingen van de toegevoegde opdracht;
 6. De VRT op jaarbasis minstens 2 workshops te organiseren waarin de resultaten van de innovatieve projecten aan bod komen;
 7. De VRT een website te onderhouden met betrekking tot innovatie, waarop o.a. de resultaten van de innovatieve projecten aan bod komen. 

De VRT stelt dat de afdeling VRT Onderzoek & Innovatie de toegevoegde opdracht ‘Onderzoek en innovatie’ uit de beheersovereenkomst uitvoert.

VRT Onderzoek & Innovatie doet onderzoek naar de creatie, het beheer, de distributie en de consumptie van media-inhoud. De VRT-afdeling werkt aan onderzoeksprojecten op middellange termijn met zowel Vlaamse als internationale partners. Binnen die projecten ontwikkelt VRT Onderzoek & Innovatie concrete “proof of concepts”. Daarbij ligt de focus op het genereren van nieuwe inzichten, niet op het maken van de mediaproducten zelf.

De VRT publiceerde in januari 2014 een meerjarenplan over onderzoek & innovatie met daarin een onderbouwd onderzoeksprogramma voor 2014-2016 en een ondernemingsplan met details voor 2014. In 2014 werden onderzoeksprojecten uitgevoerd rond volgende onderzoeksthema’s: 

 • Multiplatform, productie en distributie.
 • Onderzoek over een versterkte beleving van live-events zoals sport en popfestivals.
 • Onderzoek over concepten voor gepersonaliseerde content.
 • Het automatisch archiveren, annoteren en ontsluiten van audio- en      videomateriaal. 

De VRT werkte in 2014 actief samen met het IWT, de iMinds-groepen, SMIT (VUB), MiX, CUO (KU Leuven) en iLab.o. O&I werkte in 2014 intensief mee aan een aantal MiX-projecten. Ook met andere Vlaamse onderzoeksgroepen waren er samenwerkingen: iMinds–IBCN–UGent, iMinds-ETRO–VUB en Erasmushogeschool Brussel. 

 De VRT stelde de resultaten en de kennis van haar strategisch en industrieel basisonderzoek ter beschikking van het MiX en andere actoren van het Vlaams medialandschap. Op geregelde basis werden informatiesessies met (inter)nationale sprekers rond innovatie georganiseerd. Naast de jaarlijkse conferentie Media Fast Forward, richtte ze zich in 2014 voor de tweede keer ook op een jong ondernemend publiek. In een co-creatie evenement, ‘Make-a-thon’ kregen jongeren de kans om hun idee voor de media van morgen vorm te geven. Met Make-a-thon werd zo de werking en resultaten breder bekend gemaakt bij “digital creators” die moeilijker te bereiken zijn via traditionele presentaties. In 2014 had VRT O&I een beursstand op de broadcast beurs en conferentie IBC. Er werden ook twee papers en een poster aanvaard voor de IBC-conferentie.

De VRT lanceerde reeds in mei 2012 een website over Onderzoek & Innovatie (http://innovatie.vrt.be). Deze website geeft een overzicht van de onderzoeks- en innovatie-activiteiten van de VRT en de status van de lopende projecten. In het kader van de internationale samenwerking lanceerde de VRT ook een Engelstalige versie (http://innovation.vrt.be). In 2014 werden tweewekelijks nieuwe blogposts online geplaatst. Maandelijks werd ook een nieuwsbrief uitgestuurd met een overzicht van de activiteiten naar zo’n 800 abonnees uit de Vlaamse mediasector. Van evenementen zoals de Make-a-thon en Media Fast Forward is er ook audiovisueel materiaal ter beschikking gesteld, zoals een fotoverslag en videobeelden.

 

CONCLUSIE: De VRT blijkt deze doelstelling behaald te hebben.

 

SD35: VRT Onderzoek & Innovatie werkt samen met EBU en met leden van EBU in Europese projecten in de context van strategisch en industrieel basisonderzoek.

OD35.1:VRT Onderzoek & Innovatie neemt deel aan werkgroepen en expert communities van EBU.

OD35.2:VRT Onderzoek & Innovatie neemt deel aan Europese projecten samen met andere EBU- leden, al dan niet gecoördineerd door EBU, in de context van strategisch en industrieel basisonderzoek.

Om deze doelstelling te behalen dient:

 1. VRT Onderzoek & Innovatie deel te nemen aan werkgroepen en expert communities van EBU;
 2. VRT Onderzoek & Innovatie deel te nemen aan Europese projecten samen met andere EBU- leden, al dan niet gecoördineerd door EBU, in de context van strategisch en industrieel basisonderzoek. 

1.       De VRT stelt dat VRT Onderzoek & Innovatie in 2014 sterk in de EBU participeerde, zowel in de expertgroepen als in de sturende organen (onder meer in het Technical Commitee). Onderzoek en Innovatie werkte in Europese projecten samen met de voornaamste Europese broadcast onderzoeksgroepen, namelijk BBC R&D, IRT en Joanneum Research. 

2.       VRT Onderzoek & Innovatie werkte in 2014 zo mee aan drie Europese projecten (in 2013 aan 2 projecten):

-          TOSCA-MP is een Europees FP7-project rond automatische annotatie en zoeken naar mediamateriaal.

-          Empathic (www.empathic.eu) is een ITEA2-project rond contextgebaseerde (media-)toepassingen met bijdrage vanuit acht Europese landen.

-          ICoSOLE is een project in het FP7-programma van de Europese Commissie rond de immersieve beleving van live-events zoals festivals en sportwedstrijden. 

 

CONCLUSIE: De VRT blijkt deze doelstelling behaald te hebben.