Tekstuele beschrijving figuur 44 2016

 marktaandeel luistercijfersMarktaandeel websitebezoekenMarktaandeel sociale media
Publiek 63%75,66%70,37%
Privaat37%24,34%29,63%